​Udruga CeliVita // završen projekt za edukaciju o celijakiji i dijabetesu

  ​Udruga CeliVita - Život s celijakijom s partnerima Zagrebačkim dijabetičkim društvom (ZDD) i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2021. do veljače 2023. provodila je projekt 'Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa'.

  20230130 162637 cr

  Provedbom projekta, udruga CeliVita i partneri, uz podizanje vlastitih kapaciteta, stvorili su preduvjete za dugoročno osnaživanje ugostiteljskog, obrazovnog i javnog sektora s ciljem očuvanja zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa, kako u svakodnevici tako i u kriznim situacijama poput potresa, poplava ili ratnog stanja kada je dostupnost životno važnih i presudnih lijekova i pomagala otežana.

  Rezultat projekta 'Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa' je aplikacija za organizaciju pomoći oboljelima u trenucima kriznih situacija i scenariji poučavanja učenika srednjih strukovnih škola o celijakiji i dijabetesu.

  Pravovremena dostupnost životno važnih lijekova poput inzulina ili bezglutenske hrane presudna je u za očuvanje zdravlja oboljelih od dijabetesa odnosno celijakije, a pogotovo u trenucima neposredno nakon nastupanja krizne situacije poput potresa, poplava ili ratnih stanja.

  2022 11 29 radionica 3

  Aplikacija za pomoć oboljelima u trenucima krize, razvijena u ovom projektu, u realnom vremenu prikazuje potrebe oboljelih te ih spaja s volonterima na terenu i donatorima.

  Kao najistaknutiji rezultat ovog projekta, a na temelju iskustva krize s dostupnosti inzulina i hrane bez glutena tijekom i nakon potresa na području Sisačko - moslavačke županije 2020. ističu izradu WEB GIS aplikacije koja oboljelima od celijakije i dijabetesa omogućuje prijavu potrebe, a tijelima javne vlasti organizaciju i koordinaciju donacija hrane bez glutena te lijekova i pomagala potrebnim oboljelima od dijabetesa.

  Platforma aplikacije nalazi se na stranici https://kriza.celivita.hr i sadrži edukativne materijale za postupanje u kriznim situacijama.

  Za kvalitetan i produktivan život s celijakijom i dijabetesom i sprječavanje teških komplikacija, ključna je sustavna edukacija javnosti o prirodi i izazovima ovih bolesti. Stoga smo u okviru jednog od ciljeva projekta odlučili krenuti od srednjih strukovnih škola ugostiteljskih usmjerenja kako bi se budući kuhari, konobari, slastičari, ali i turistički djelatnici upoznali sa svim potrebama gosta s celijakijom i/ili dijabetesom.

  Kreirani su edukativni materijali, scenariji poučavanja koji obuhvaćaju specifična stanja i potrebe oboljelih od celijakije i dijabetesa, s naglaskom na pripremu i posluživanje hrane bez glutena i obroka za oboljele od dijabetesa.

  2022 11 29 radionica 4

  U izradi scenarija poučavanja uz partnerske organizacije sudjelovali su i volonteri - studenti PBF-a, a gotove scenarije poučavanja prezentirali su nastavnicima turističko - ugostiteljskih srednjih škola Zagrebačke, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Međimurske, Varaždinske županije i Grada Zagreba. Uz pomoć povratnih informacija nastavnika, koji predaju predmete pripreme i posluživanja hrane, scenariji su modificirani te su pripremljeni za daljnju verifikaciju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

  S ciljem provedbe aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima tijekom trajanja projekta partneri na projektu ojačali su svoje kapacitete sudjelovanjem na nizu edukacija od strane vanjskih dobavljača i internih edukacija.

  U svim aktivnostima sudjelovalo je preko 10 novih volontera iz svih partnerskih organizacija.

  Celijakija je kronična, imunološki posredovana sistemska bolest koja je uvjetovana unosom glutena u organizam kod genetski predisponiranih osoba. Život s celijakijom otežan je činjenicom da je jedini lijek za tu doživotnu bolest striktna bezglutenska dijeta koja je u praksi izrazito teška i opterećujuća za provedbu.

  Dijabetes je metabolička bolest povezana s poremećajem u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Uzrok ove bolesti je nedostatak ili neučinkovitost inzulina te kod tih bolesnika prehrana igra ključnu ulogu. Celijakija i dijabetes tipa 1 često su udružene autoimune bolesti.​

  kriza