OD SKICE DO KOSTIMA @ Muzej grada Zagreba // skice, oglavlja, maske, kostimi, instalacije i fotografije studenata kostimografije i mode iz Hrvatske, Srbije i Slovenije

  Na izložbi u Muzeju grada Zagreba izloženi su odabrani radovi (skice, oglavlja, maske, kostimi, instalacije i fotografije) studenata kostimografije i mode iz Hrvatske, Srbije i Slovenije nastali u sklopu više projekata realiziranih u protekle tri godine: međunarodnih EDU radionica kostimografije i mode, završnih i diplomskih radova te u sklopu projekta KUKCI, BIEN21 – Kranj, Slovenija.

  OD SKICE DO KOSTIMA 5 FOTO Đ. KOCIJANČIĆ

  AUTORICE IZLOŽBE –odabir radova i postav/ doc.dr.art. Ivana Bakal i Đurđica Kocijančić, mag. ing.

  AUTORI RADOVA/STUDENTI
  Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Diplomskog studija Kostimografija (Hrvatska):
  Lucija Agić, Dora Črnjević, Petra Grgić, Martina Hrup, Karla Kos, Anđela Lovrić, Dora Mašanović, Melani Međeši, Paula Kunc, Paula Peloza, Josipa Primorac, Martina Ružić, Magdalena Stojanov, Mihaela Šušković, Ana Vidić, Elizabeta Vuković, Paula Zoričić

  Fakulteta primenjene umetnosti iz Beograda/Odsek Kostim, modul Scenski kostim (Srbija):
  Maša Ćešić, Sara Negran Sofija Stefanović, Maša Stojilković

  Fakulteta za dizajn iz Trzina (Slovenija):
  Pia Šilec, Gaja Zadravec, Lan Krebs

  MGZ plakat 2022 2

  MENTORI IZLOŽENIH RADOVA
  doc. dr. art. Ivana Bakal, mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), doc. art. Marin Sovar, red. prof. art. Snježana Vego, stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić i asistentica mag. ing. des. tex. Sanja Jakupec

  OD SKICE DO KOSTIMA 27 AUTOR KOSTIMA PAULA PELOZAlijevo MAGDALENA STOJANOVsredina MARTINA HRUPdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Autori: Paula Peloza, Magdalena Stojanov, Martina Hrup / FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  PAULA PELOZA, TTF, kostim PTICE, 9. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2020. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal , doc. art. Marin Sovar, stručna suradnica: mag. ing. Đurđica Kocijančić i asistentica mag. ing. des. tex. Sanja Jakupec

  MAGDALENA STOJANOV, TTF, kostim, PROJEKT KUKCI, BIEN21 Kranj 2021.
  Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal doc.art. Marin Sovar, mag. ing. Đurđica Kocijančić i asistentica mag. ing. des. tex. Sanja Jakupec

  MARTINA HRUP, TTF, kostim za diplomski rad INOVATIVNA KOSTIMOGRAFIJA - REALIZACIJA KOSTIMA S POTENCIJALNOM PRILAGODBOM SPECIJALNIH EFEKATA, 2019., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Diplomski studij Kostomografija (Hrvatska) Mentori: red. prof. art. Snježana Vego i doc. dr. art. Ivana Bakal (neposredna voditeljica), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

   OD SKICE DO KOSTIMA 32 AUTOR KOSTIMA PAULA KUNC FOTO Đ. KOCIJANČIĆ

  PAULA KUNC, TTF, kostim ŽAR PTICA, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  OD SKICE DO KOSTIMA 26 AUTOR KOSTIMA MIHAELA ŠUŠKOVIĆlijevo LUCIJA AGIĆdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Mihaela Šušković, Lucija Agić // FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ


  MIHAELA ŠUŠKOVIĆ, TTF, kostim, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  LUCIJA AGIĆ, TTF, kostim, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  OD SKICE DO KOSTIMA 3 AUTOR KOSTIMA ANA VIDIĆ FOTO Đ. KOCIJANČIĆ

  ANA VIDIĆ, TTF, body i fotografija rada na modelu, šminka Martina Ružić, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić, autorica fotografije Josipa Primorac

  OD SKICE DO KOSTIMA 14 AUTOR KOSTIMA Dora Mašanovićlijevo Anđela Lovrićsredina Josipa Primoracdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ

  Dora Mašanović, Anđela Lovrić, Josipa Primorac / FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  DORA MAŠANOVIĆ, TTF, kostim, PROJEKT KUKCI, BIEN21 Kranj 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), doc.art. Marin Sovar, stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić, asistentica mag.ing. Sanja Jakupec

  ANĐELA LOVRIĆ, TTF, rad LOOSE THREAD, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. (posebna nagrada na izložbi PRENESI DALJE, Manakova kuća- Etnografski muzej, Beograd) Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić

  JOSIPA PRIMORAC, TTF, kostim, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić

  OD SKICE DO KOSTIMA 16 AUTOR KOSTIMA Elizaneta Vuković naprijed Martina Ružićiza skice FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Elizabeta Vuković (naprijed) Martina Ružić (iza skice) // FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  ELIZABETA VUKOVIĆ, TTF, kostim, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  MARTINA RUŽIĆ, TTF, skice za završni rad ALEXANDER MCQUEEN KAO INSPIRACIJA ZA KOSTIMOGRAFIJU FILMSKOG SERIJALA „IGRE GLADI“ REDATELJA GARRYJA ROSSA, 2020. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Diplomski studij Kostimografija (Hrvatska). Mentori: doc. art. Marin Sovar i doc. dr. art. Ivana Bakal (neposredna voditeljica)

  OD SKICE DO KOSTIMA 33 AUTOR KOSTIMA Melani Međešilijevo Petra Grgićsredina Paula Zoričićdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ

  Melani Međeši, Petra Grgić, Paula Zoričić / FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  MELANI MEĐEŠI, TTF, kostim ─ umjetnički dio diplomskog rada pod nazivom REINTERPRETACIJA KOSTIMA INSPIRIRANIH FILMOM "THERE`S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS", 2021. Mentori: doc. art. Marin Sovar i doc. dr. art. Ivana Bakal (neposredna voditeljica)

  PETRA GRGIĆ,TTF, kostim Guje, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić

  PAULA ZORIČIĆ, TTF, kostimski rad, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  OD SKICE DO KOSTIMA 13 AUTOR KOSTIMA Dora Črnjević lijevo PAULA PELOZA desno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Dora Črnjević, Paula Peloza FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ


  DORA ČRNJEVIĆ, TTF, kostim PTICE, 9. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2020. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), doc. art. Marin Sovar, stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić i asistentica mag. ing.des. tex. Sanja Jakupec

  DORA ČRNJEVIĆ, TTF, oglavlja ─ umjetnički dio diplomskog rada pod nazivom, OGLAVLJA I MASKE INSPIRIRANI DJAGILJEVIM RUSKIM BALETOM ŽAR PTICA, 2021. Mentori: Mentori: doc. art. Marin Sovar i doc. dr. art. Ivana Bakal (neposredna voditeljica)

  OD SKICE DO KOSTIMA 11 AUTOR Paula Kunclijevo KARLA KOSsredinaDORA ČRNJEVIĆdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Paula Kunc, Karla Kos, Dora Črnjević // FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  KARLA KOS, TTF, kostim PTICE, 9. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2020. Mentori: doc. dr. art. Ivana Bakal, doc. art. Marin Sovar , stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić i asistentica mag. ing. des. tex. Sanja Jakupec

  OD SKICE DO KOSTIMA 35 AUTOR KOSTIMA SOFIJA STEFANOVIĆlijevo MAŠA STOJILKOVIĆdesno FOTO Đ. KOCIJANČIĆ
  Sofija Stefanović, Maša Stojilković / FOTO-Đ. KOCIJANČIĆ

  SOFIJA STEFANOVIĆ, FPU Beograd, kostimski rad, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić

  MAŠA STOJILKOVIĆ, FPU Beograd, kostimski rad, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić

   


  MAŠA ĆEŠIĆ, FPU Beograd, kostimski rad, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag.ing. Đurđica Kocijančić

  SARA NEGRAN, FPU Beograd, kostimski rad, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić


  PIA ŠILEC, GAJA ZADRAVEC, LAN KREBS, studenti Fakulteta za dizajn iz Trzina, fotografija tekstilne instalacije, 10. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, 2021. Mentori: izv. prof. Tanja Devetak (Slovenija), mr. red. prof. Ljiljana Petrović (Srbija), doc. dr. art. Ivana Bakal (Hrvatska), stručna suradnica mag. ing. Đurđica Kocijančić, autorica fotografije Đurđica Kocijančić
  Na plakatu je fotografija rada Petre Grgić, Guja

  Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, 17.3.2022.- 03.4.2022.

   

  OD SKICE DO KOSTIMA 6 FOTO Đ. KOCIJANČIĆ